Tlf. +45 62 62 21 51 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

ICM betingelser

Betingelserunderside

Al ophold i Idrætscenter Midtfyn, herunder opbevaring af medbragt tøj mm. sker på eget ansvar.

Som medlem af Idrætscenter Midtfyn ( ICM ) træning skal du overholde følgende betingelser:

Medlemskab: Dit medlemskabet er personligt og må ikke overdrages til, deles med eller anvendes af andre. Ved misbrug af armbåndet (f.eks. at din træningsmakker kommer gratis ind), ophører dit medlemskab med øjeblikkelig virkning og uden refusion.

For at fastslå din identitet opbevares dine personoplysninger i vores medlemsregister. Ændre du dine persondata som eksempelvis navn, adresse, tlf, mailadresse, bankoplysninger mm. skal du oplyse det til Idrætscenter Midtfyn med det samme.

Alder: Du skal være fyldt 15 år for at kunne benytte træningsfaciliteterne.

Medlemsarmbånd: Medlemsarmbåndet fungerer som nøglekort og skal bruges ved de ophængte læsere ved dørene til træningslokalet og på infostandene ved receptionen og ved svømmehallen. Det er dit ansvar at behandle armbåndet korrekt. Går det uforsætteligt i stykker, kan du få det byttet til et nyt gratis. Bliver dit armbånd væk meddeles dette til Idrætscenter Midtfyn så vi kan spærre armbåndet. Et nyt armbånd koster kr. 200.

Fremmøde: Du skal registrere dig ved infoterminalerne eller ved træningsdøren hver gang du er til træning.

Holdtræning: Er du forhindret i at benytte en holdtilmelding skal du afmelde senest 6 timer før holdet starter. For sen afmelding, manglende registrering af fremmøde eller udeblivelse fra hold medfører et gebyr på 50 kr. Afmelding fra et hold skal ske via halbooking eller ved personligt fremmøde i centret. Registrering af fremmøde skal ske med dit armbånd inden holdet starter på de opsatte standere ved receptionen eller svømmehallen - dog tidligst 40 minutter inden start. Du er selv ansvarlig for, at registrere fremmøde.
Hvis du står på venteliste og din tilmelding bliver aktiveret gælder samme regler for afmelding. Vær opmærksom på at du i halbooking selv kan definere seneste tidspunkt for hvornår du vil have besked om at du er kommet på hold.

Varighed: Kontante medlemskaber ophør automatisk ved udløb af betalingsperioden. Uanset årsag, er det ikke muligt at få delvis eller hel refusion af forudbetalte medlemskaber. PBS-medlemskaber er løbende medlemskaber, som først stopper, når medlemskabet opsiges af en af parterne. Det er ikke muligt at sætte sit medlemsskab i bero.

Opsigelse: Kontante medlemskaber udløber automatisk og skal/kan ikke opsiges i den aftalte periode. Opsigelsesfristen for PBS-medlemskaber er løbende måned plus en måned. Opsigelsen skal ske skriftligt til Idrætscenter Midtfyn.

Træning og ophold i centret: Al træning og ophold i centret foregår på eget ansvar. Under træningen skal der altid anvendes indendørs træningssko og tøj beregnet til træning. Ingen bar overkrop og ingen bare fødder.

Helbredstilstand og personskade: Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader aktiviteter i Idrætscenter Midtfyn. Idrætscenter Midtfyn tager ikke ansvaret for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger.

Doping: Det er IKKE tilladt at tage doping eller distribuere dopingmidler eller euforiserende stoffer i Idrætscenter Midtfyn. Overtrædelse af dette medfører øjeblikkelig ophør af medlemskabet og evt. resterende medlemskab refunderes ikke. Ved mistanke om dopingmisbrug, kan Idrætscenter Midtfyn afkræve en dopingprøve udført af Anti Doping Danmark. Udeblivelse/ nægtelse af prøvetagning anses som en positiv test. Hvis dopingtesten er positiv, så hæfter medlemmet selv for udgifterne i forbindelse med Anti Doping Danmark og medlemskabet af Idrætscenter Midtfyn ophører øjeblikkeligt uden refusion.
Er du tidligere testet positiv for brug af doping i et andet center eller har du på nogen måde været involveret i omgang med euforiserende stoffer, kan du ikke blive medlem af Idrætscenter Midtfyn. Finder Idrætscenter Midtfyn ud af, at du tidligere har taget doping eller været involveret i omgang med euforiserende stoffer bortvises du fra alle Idrætscenter Midtfyns faciliteter.

Ved brud på ovenstående regler, ophører medlemskabet uden refundering.

Møder og selskaber
Mder og selskaber

Let og lige til

Fra 2 til 1000 personer. Med eller uden overnatning. Fra sandwich og flaskevand til hvid dug og servering.

Læs mere om overnatning
Overnatning
Overnatning

Specielt

...til dig ... så sig det ikke til nogen. Vi henvender os specielt til feriegæster, håndværkere, idræts- og lejrskoler.

Midtfyns-Ferieby.dk